Księgowość dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie:

– księgi handlowe

– książki przychodów i rozchodów
– ryczałt ewidencjonowany
– karta podatkowa

 • kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS)
 • kompleksową usługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie odpowiednich deklaracji (PIT, VAT)
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, PIT-11 )
 • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • wszelkie informacje dotyczące wysokości podatków za dany miesiąc, przekazujemy w dogodny dla klienta sposób
 • reprezentowanie (inne niż prawne) klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • rozliczenia PIT-ów rocznych dla firm
Oferujemy
 • niezobowiązujące spotkanie w naszym biurze, na którym omówimy kwestie współpracy
 • ceny dostosowane do zlecanego zakresu obsługi
 • fachową, rzetelną i kompetentną obsługę
 • jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi

Księgowość dla osób prawnych

 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie ksiąg handlowych:

– spółki

– fundacje

 • kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS)
 • kompleksową usługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie odpowiednich deklaracji (CIT, VAT)
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, PIT-11 )
 • reprezentowanie (inne niż prawne) klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
Oferujemy
 • niezobowiązujące spotkanie w naszym biurze, na którym omówimy kwestie współpracy
 • ceny dostosowane do zlecanego zakresu obsługi
 • fachową, rzetelną i kompetentną obsługę
 • jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi